LỊCH THI THỬ IELTS VÀ LỊCH THI IELTS CHÍNH THỨC CỦA BRITISH COUNCIL TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VAE

LỊCH THI THỬ: 

  •  04/01/2020
  • 28/03/2020
  • 23/05/2020
  • 15/08/2020
  • 26/09/2020
  • 05/12/2020                      

LỊCH THI CHÍNH THỨC:

  • 06/06/2020
  • 29/08/2020
  • 10/10/2020
  • 19/12/2020