FINAL TEST LỚP MOVER A

 

📚📖🎁 FINAL TEST LỚP MOVER A 🎁📖📚
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Mover A vừa qua.
💎 Nguyễn Công Danh
💎 Nguyễn Ái Kiến An
💎 Lư Quang Minh
Các bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa qua.😍
----------------------------------------------------------
NGOẠI NGỮ VAE CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC TẬP THẬT TỐT !!!