KHAI GIẢNG LỚP "TOEIC 500" 19-03-2019

📢📢 KHAI GIẢNG LỚP "TOEIC 500" 📢📢
----------
➡️ Ngày 19/03/2019 Ngoại Ngữ VAE khai giảng lớp "TOEIC 500".
➡️ Thời gian học từ 18:00 - 19:30 các ngày thứ 3,5,7 🎉
----------------------------------------------------------
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
🔖 7C Chi Lăng, Nha Trang
📩 vaentvn@gmail.com
☎️(0258) 3872.829 - 0903.552.152 (Ms Thảo)
🌏 Website: www.vaent.vn