KHAI GIẢNG KHÓA MỚI LỚP TOEIC 300

Ngày 14/06/2012 trung tâm tiếng anh VAE sẽ khai giảng khóa mới lớp TOEIC 300.

Thời gian : Thứ 3, thứ 5, thứ 7 . Mỗi buổi học bắt đầu từ 17h45 - 19h15.

Hạn cuối nhận dăng ký 13/06/2012