CÁC LỚP IELTS TẠI NGOẠI NGỮ VAE 4/27/2020 10:10:40 AM

CÁC LỚP IELTS TẠI NGOẠI NGỮ VAE

MỞ LỚP LUYỆN THI IELTS ONLINE 4/4/2020 11:09:30 AM

MỞ LỚP LUYỆN THI IELTS ONLINE 

KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN SÂU THÁNG 2/2020 2/6/2020 11:31:08 AM

KHAI GIẢNG LỚP IELTS CHUYÊN SÂU CHUẨN BỊ CHO KỲ THI IELTS VÀO 06/06/2020 TẠI NGOẠI NGỮ VAE

LỊCH THI THỬ IELTS VÀ LỊCH THI IELTS CHÍNH THỨC CỦA BRITISH COUNCIL TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VAE 2/5/2020 9:21:05 PM

Lịch thi thử IELTS và lịch thi IELTS chính thức của British Council tại Trung Tâm Ngoại Ngữ VAE.

Những bạn đạt điểm cao trong kì thi IELTS do Hội Đồng Anh tổ chức 2/5/2020 9:03:17 PM

Chúc mừng 2 bạn Phan Gia Nghi và Tăng Huyền Trang đạt 7.0 IELTS

KHAI GIẢNG LỚP IELTS CHUYÊN SÂU 02-12-2019 11/22/2019 10:22:44 AM

Thời gian học: Thứ 2,4,6 từ 19:30 - 21:00
Ngày bắt đầu: 02/12/2019

 

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 16/9/2019 9/16/2019 10:33:11 AM

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 16/9/2019

KẾT QUẢ THI THỬ IELTS NGÀY 24/8/2019 9/16/2019 10:25:11 AM

KẾT QUẢ THI THỬ IELTS NGÀY 24/8/2019

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký