KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN SÂU THÁNG 2/2020 2/6/2020 11:31:08 AM

KHAI GIẢNG LỚP IELTS CHUYÊN SÂU CHUẨN BỊ CHO KỲ THI IELTS VÀO 06/06/2020 TẠI NGOẠI NGỮ VAE

LỊCH THI THỬ IELTS VÀ LỊCH THI IELTS CHÍNH THỨC CỦA BRITISH COUNCIL TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VAE 2/5/2020 9:21:05 PM

Lịch thi thử IELTS và lịch thi IELTS chính thức của British Council tại Trung Tâm Ngoại Ngữ VAE.

Những bạn đạt điểm cao trong kì thi IELTS do Hội Đồng Anh tổ chức 2/5/2020 9:03:17 PM

Chúc mừng 2 bạn Phan Gia Nghi và Tăng Huyền Trang đạt 7.0 IELTS

KHAI GIẢNG LỚP IELTS CHUYÊN SÂU 02-12-2019 11/22/2019 10:22:44 AM

Thời gian học: Thứ 2,4,6 từ 19:30 - 21:00
Ngày bắt đầu: 02/12/2019

 

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 16/9/2019 9/16/2019 10:33:11 AM

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 16/9/2019

KẾT QUẢ THI THỬ IELTS NGÀY 24/8/2019 9/16/2019 10:25:11 AM

KẾT QUẢ THI THỬ IELTS NGÀY 24/8/2019

THI THỬ IELTS TẠI NGOẠI NGỮ VAE NGÀY 24/08/2019 8/17/2019 7:07:40 PM

THI THỬ IELTS TẠI NGOẠI NGỮ VAE NGÀY 24/08/2019

Để giúp các bạn chuẩn bị tâm lý và kỹ năng trước kì thi IELTS, Ngoại Ngữ VAE tổ chức thi thử IELTS. Kì thi được tổ chức như một kì thi IELTS thực tế, đề thi được cập nhật sát với độ khó của kì thi thật

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 12-08-2019 8/2/2019 5:30:20 PM

NGOẠI NGỮ VAE KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS
Đối tượng: Dành cho những học viên chưa học IELTS, có trình độ Tiếng anh trung cấp trở lên.
Thời gian học: Thứ 2,4,6 từ 18:00 - 19:30
Ngày bắt đầu: 12/08/2019

KHAI GIẢNG LỚP "IELTS CHUYÊN SÂU" 15-07-2019 7/5/2019 5:48:02 PM

KHAI GIẢNG LỚP "IELTS CHUYÊN SÂU"
Đối tượng: Dành cho những bạn đã học IELTS, muốn luyện trước khi thi
Thời gian học: Thứ 2,3,5,7 từ 18:00 - 19:30 (hoặc 19:30 - 21:00)
Thứ 2,3: Viết
Thứ 5: Nghe, Đọc
Thứ 7: Nói
Các học viên có thể chọn học các kĩ năng riêng theo nhu cầu
Thời lượng khóa học: 4 tháng
Ngà

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký