THI THỬ IELTS TẠI NHA TRANG 11/5/2018 6:03:45 PM

THI THỬ IELTS TẠI NHA TRANG
----------
Ngày 18/11/2018 Ngoại Ngữ VAE tổ chức kì thi thử IELTS tại Nha Trang.

Để giúp các bạn chuẩn bị tâm lý và kỹ năng thi IELTS, Ngoại Ngữ VAE tổ chức thi thử IELTS được thiết kế như một kì thi IELTS thực tế, đề thi cập nhật với độ khó sát với đề thi thật.

KHAI GIẢNG LỚP "PRE IELTS " 11/1/2018 3:35:21 PM

KHAI GIẢNG LỚP "PRE IELTS "
----------
Ngày 12/11/2018 Ngoại Ngữ VAE khai giảng lớp "Pre IELTS"
Thời gian học từ 18:00 - 19:30 các ngày thứ 2,4,6

KỲ THI IELTS TẠI HỘI ĐỒNG ANH TP.HCM 2-6-2018 7/4/2018 10:54:03 AM

Ngoại Ngữ VAE chúc mừng 2 học viên

+ Nguyễn Hồng Ngọc Nhi

+Trần Châu Yến Nhi

Đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS tổ chức tại Hội Đồng Anh tp HCM ngày 2/6/2018

Kết quả thi thử IELTS ngày 25/07/2017 8/10/2017 3:32:46 PM

Mời các bạn đã tham gia thi thử IELTS ngày 25/07/2017 tại VAE Nha Trang vào xem kết quả và bài sửa cho phần Writing Task 1 & Writing Task 2 nhé.

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 4/29/2017 6:48:54 PM

Khai giảng khóa học Pre-IELTS ngày 04/05/2017, cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết chuẩn bị cho lớp Luyện thi IELTS quốc tế.

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ VÀ PRE-IELTS 2/14/2017 8:40:45 PM

Tháng 3/2017, Khai giảng khóa mới lớp Luyện thi IELTS quốc tế và Pre-IELTS.

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 10/7/2016 7:40:40 PM

Tháng 10/2016, Ngoại ngữ VAE khai giảng Lớp Pre-IELTS. Chương trình Pre-IELTS tại VAE sẽ hỗ trợ các bạn học viên trong việc bổ sung kiến thức nền tảng các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trước khi tham gia chính thức

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ - TRÌNH ĐỘ CĂN BẢN (4.0-5.0+) 3/4/2016 7:56:10 PM

 Luyện thi IELTS quốc tế ngay hôm nay - Mở lối thành công trong tương lai.

CÙNG VAE TRẢI NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 11/28/2015 7:38:03 PM

 Chương trình tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam 

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN 5/13/2015 6:43:04 PM

 Khai giảng lớp Luyện thi IELTS quốc tế  -  Trình độ cơ bản ngày 18/05/2015

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký