KHAI GIẢNG LỚP "IELTS CHUYÊN SÂU" 12-03-2019 2/27/2019 11:20:29 AM

KHAI GIẢNG LỚP "IELTS CHUYÊN SÂU"
----------
Ngày 12/03/2019 Ngoại Ngữ VAE khai giảng lớp "IELTS Chuyên Sâu".
Thời gian học từ 18:00 - 19:30 các ngày thứ 3,5,7

THI THỬ IELTS TẠI NHA TRANG 10-03-2019 2/26/2019 8:23:19 AM

THI THỬ IELTS TẠI NHA TRANG
----------

Ngày 10/03/2019 Ngoại Ngữ VAE tổ chức kì thi thử IELTS tại Nha Trang.

Để giúp các bạn chuẩn bị tâm lý và kỹ năng trước kì thi IELTS, Ngoại Ngữ VAE tổ chức thi thử IELTS. Kì thi được tổ chức như một kì thi IELTS thực tế, đề thi được cập nhật sát với độ khó của kì thi thật.

KHAI GIẢNG LỚP "IELTS CHUYÊN SÂU" 15-01-2019 1/3/2019 3:27:21 PM

KHAI GIẢNG LỚP "IELTS CHUYÊN SÂU"
----------
Ngày 15/01/2019 Ngoại Ngữ VAE khai giảng lớp "IELTS Chuyên Sâu".

Có 2 lớp để các bạn lựa chọn :
• Lớp 1 : Thứ 2, 4, 6 từ 8:30 - 10:00 am
• Lớp 2 : Thứ 3, 5, 7 từ 19:30 - 21:00

KẾT QUẢ THI THỬ IELTS NGÀY 02/12/2018 12/15/2018 3:45:18 PM

KẾT QUẢ THI THỬ IELTS NGÀY 02/12/2018
----------
Kết quả đã được gửi qua email cho từng thí sinh, hoặc thí sinh có thể xem trên trang facebook Ngoại Ngữ Vae (Vietnam Advanced Education - Nhatrang English Center)

Thí sinh có thể trực tiếp đến trung tâm nhận kết quả cùng với bài làm đã chấm và phần nhận xét cụ thể trong phần viết.

THI THỬ IELTS TẠI NHA TRANG 11/28/2018 10:26:54 AM

THI THỬ IELTS TẠI NHA TRANG
----------
Ngày 02/12/2018 Ngoại Ngữ VAE tổ chức kì thi thử IELTS tại Nha Trang.

Để giúp các bạn chuẩn bị tâm lý và kỹ năng thi IELTS, Ngoại Ngữ VAE tổ chức thi thử IELTS được thiết kế như một kì thi IELTS thực tế, đề thi cập nhật với độ khó sát với đề thi thật.

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH THI THỬ IELTS 11/18/2018 11:25:11 AM

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH THI THỬ IELTS
----------
Vì lí do thời tiết, Ngoại ngữ VAE xin thông báo sẽ đổi lịch thi thử IELTS qua chủ nhật tuần sau (25/11/2018)

THI THỬ IELTS TẠI NHA TRANG 11/5/2018 6:03:45 PM

THI THỬ IELTS TẠI NHA TRANG
----------
Ngày 18/11/2018 Ngoại Ngữ VAE tổ chức kì thi thử IELTS tại Nha Trang.

Để giúp các bạn chuẩn bị tâm lý và kỹ năng thi IELTS, Ngoại Ngữ VAE tổ chức thi thử IELTS được thiết kế như một kì thi IELTS thực tế, đề thi cập nhật với độ khó sát với đề thi thật.

KHAI GIẢNG LỚP "PRE IELTS " 11/1/2018 3:35:21 PM

KHAI GIẢNG LỚP "PRE IELTS "
----------
Ngày 12/11/2018 Ngoại Ngữ VAE khai giảng lớp "Pre IELTS"
Thời gian học từ 18:00 - 19:30 các ngày thứ 2,4,6

KỲ THI IELTS TẠI HỘI ĐỒNG ANH TP.HCM 2-6-2018 7/4/2018 10:54:03 AM

Ngoại Ngữ VAE chúc mừng 2 học viên

+ Nguyễn Hồng Ngọc Nhi

+Trần Châu Yến Nhi

Đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS tổ chức tại Hội Đồng Anh tp HCM ngày 2/6/2018

Kết quả thi thử IELTS ngày 25/07/2017 8/10/2017 3:32:46 PM

Mời các bạn đã tham gia thi thử IELTS ngày 25/07/2017 tại VAE Nha Trang vào xem kết quả và bài sửa cho phần Writing Task 1 & Writing Task 2 nhé.

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký