Kết quả thi thử IELTS ngày 25/07/2017 8/10/2017 3:32:46 PM

Mời các bạn đã tham gia thi thử IELTS ngày 25/07/2017 tại VAE Nha Trang vào xem kết quả và bài sửa cho phần Writing Task 1 & Writing Task 2 nhé.

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 4/29/2017 6:48:54 PM

Khai giảng khóa học Pre-IELTS ngày 04/05/2017, cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết chuẩn bị cho lớp Luyện thi IELTS quốc tế.

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ VÀ PRE-IELTS 2/14/2017 8:40:45 PM

Tháng 3/2017, Khai giảng khóa mới lớp Luyện thi IELTS quốc tế và Pre-IELTS.

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 10/7/2016 7:40:40 PM

Tháng 10/2016, Ngoại ngữ VAE khai giảng Lớp Pre-IELTS. Chương trình Pre-IELTS tại VAE sẽ hỗ trợ các bạn học viên trong việc bổ sung kiến thức nền tảng các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trước khi tham gia chính thức

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ - TRÌNH ĐỘ CĂN BẢN (4.0-5.0+) 3/4/2016 7:56:10 PM

 Luyện thi IELTS quốc tế ngay hôm nay - Mở lối thành công trong tương lai.

CÙNG VAE TRẢI NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 11/28/2015 7:38:03 PM

 Chương trình tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam 

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN 5/13/2015 6:43:04 PM

 Khai giảng lớp Luyện thi IELTS quốc tế  -  Trình độ cơ bản ngày 18/05/2015

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ 11/3/2014 7:52:24 PM

 Khai giảng khóa mới lớp Luyện thi IELTS quốc tế - trình độ căn bản (4.0 -5.0) ngày 03-11-2014

LUYỆN THI EILTS QUỐC TẾ - CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 10/21/2014 6:13:29 PM

Bạn dự định làm việc trong công ty nước ngoài, du học nước ngoài, học tập tại các trường quốc tế hay tìm kiếm học bổng.

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN 5/18/2014 11:04:48 AM

Ưu đãi mùa hè: GIẢM ĐẾN 20% học ph&iac

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký