VÌ SAO BẠN CẦN HỌC CHỨNG CHỈ IELTS 4/8/2021 9:42:08 AM

VÌ SAO BẠN CẦN HỌC CHỨNG CHỈ IELTS?

KHAI GIẢNG LỚP IELTS LEVEL 1 7/14/2020 3:42:50 PM

Trung tâm ngoại ngữ  VAE thông báo chiêu sinh lớp IELTS - Level 1, khai giảng ngày 03/08/2020

THI IELTS TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VAE THEO TC BRITISH COUNCIL 7/14/2020 3:28:37 PM

Đăng ký IELTS ngay tại TP. Nha Trang với trung tâm ngoại ngữ VAE kèm những ưu đãi vô cùng hấp dẫn

 

CÁC LỚP IELTS TẠI NGOẠI NGỮ VAE 4/27/2020 10:10:40 AM

CÁC LỚP IELTS TẠI NGOẠI NGỮ VAE

MỞ LỚP LUYỆN THI IELTS ONLINE 4/4/2020 11:09:30 AM

MỞ LỚP LUYỆN THI IELTS ONLINE 

KHAI GIẢNG LỚP CHUYÊN SÂU THÁNG 2/2020 2/6/2020 11:31:08 AM

KHAI GIẢNG LỚP IELTS CHUYÊN SÂU CHUẨN BỊ CHO KỲ THI IELTS VÀO 06/06/2020 TẠI NGOẠI NGỮ VAE

LỊCH THI THỬ IELTS VÀ LỊCH THI IELTS CHÍNH THỨC CỦA BRITISH COUNCIL TẠI TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VAE 2/5/2020 9:21:05 PM

Lịch thi thử IELTS và lịch thi IELTS chính thức của British Council tại Trung Tâm Ngoại Ngữ VAE.

Những bạn đạt điểm cao trong kì thi IELTS do Hội Đồng Anh tổ chức 2/5/2020 9:03:17 PM

Chúc mừng 2 bạn Phan Gia Nghi và Tăng Huyền Trang đạt 7.0 IELTS

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký