KỲ THI IELTS TẠI HỘI ĐỒNG ANH TP.HCM 2-6-2018 7/4/2018 10:54:03 AM

Ngoại Ngữ VAE chúc mừng 2 học viên

+ Nguyễn Hồng Ngọc Nhi

+Trần Châu Yến Nhi

Đã đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS tổ chức tại Hội Đồng Anh tp HCM ngày 2/6/2018

Kết quả thi thử IELTS ngày 25/07/2017 8/10/2017 3:32:46 PM

Mời các bạn đã tham gia thi thử IELTS ngày 25/07/2017 tại VAE Nha Trang vào xem kết quả và bài sửa cho phần Writing Task 1 & Writing Task 2 nhé.

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 4/29/2017 6:48:54 PM

Khai giảng khóa học Pre-IELTS ngày 04/05/2017, cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết chuẩn bị cho lớp Luyện thi IELTS quốc tế.

KHAI GIẢNG LỚP LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ VÀ PRE-IELTS 2/14/2017 8:40:45 PM

Tháng 3/2017, Khai giảng khóa mới lớp Luyện thi IELTS quốc tế và Pre-IELTS.

KHAI GIẢNG LỚP PRE-IELTS 10/7/2016 7:40:40 PM

Tháng 10/2016, Ngoại ngữ VAE khai giảng Lớp Pre-IELTS. Chương trình Pre-IELTS tại VAE sẽ hỗ trợ các bạn học viên trong việc bổ sung kiến thức nền tảng các kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trước khi tham gia chính thức

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ - TRÌNH ĐỘ CĂN BẢN (4.0-5.0+) 3/4/2016 7:56:10 PM

 Luyện thi IELTS quốc tế ngay hôm nay - Mở lối thành công trong tương lai.

CÙNG VAE TRẢI NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 11/28/2015 7:38:03 PM

 Chương trình tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam 

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ - TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN 5/13/2015 6:43:04 PM

 Khai giảng lớp Luyện thi IELTS quốc tế  -  Trình độ cơ bản ngày 18/05/2015

LUYỆN THI IELTS QUỐC TẾ 11/3/2014 7:52:24 PM

 Khai giảng khóa mới lớp Luyện thi IELTS quốc tế - trình độ căn bản (4.0 -5.0) ngày 03-11-2014

LUYỆN THI EILTS QUỐC TẾ - CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN 10/21/2014 6:13:29 PM

Bạn dự định làm việc trong công ty nước ngoài, du học nước ngoài, học tập tại các trường quốc tế hay tìm kiếm học bổng.

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký