TIẾNG NGA DU LỊCH 3/8/2014 2:39:20 PM

Cam kết sau khóa học 12 tuần có thể giao tiếp với khách hàng Nga, nếu không hoàn lại 100% học phí. Đặc biệt, 1 tuần học thử miễn phí.

CHIÊU SINH KHÓA MỚI LỚP TIẾNG NGA GIAO TIẾP CƠ BẢN 11/5/2013 5:09:03 PM

Là khóa học được thiết kế dành cho những học viên mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Nga.

Khai giảng Lớp TIẾNG NGA giao tiếp cơ bản 8/13/2013 2:29:24 PM

Khai giảng khoá mới lớp tiếng Nga giao tiếp cơ bản

KHAI GIẢNG KHÓA MỚI LỚP TIẾNG NGA GIAO TIẾP CƠ BẢN 8/11/2012 8:45:31 AM

Tiếng Nga giao tiếp cơ bản là khóa học được thiết kế đặc biệt dành cho những học viên mới bắt đầu tiếp xúc với một ngôn ngữ mới. Với phương pháp giảng dạy mới, khóa học này sẽ giúp các bạn phá vỡ rào cản để ứng dụng giao tiếp bằng tiếng Nga như một ngôn ngữ thứ hai của mình. 

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký