HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY LỚP KET 4 8/2/2019 4:21:12 PM

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Ket 4 vừa qua.
Nguyễn Minh Quân
Nguyễn Hoàng Gia Hân
Đỗ An Nhân

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY 9/12/2018 4:36:25 PM

 HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
---------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa qua
Đặng Hoàng Khánh Linh
Bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả cao trong kỳ thi kết khóa Flower 1 vừa qua.

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY 8/27/2018 5:27:30 PM

 HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
---------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng 3 học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi vừa qua
Nguyễn Thanh Khôi (Harry)
Nguyễn Kim Phương Nghi (Jacy)
Tôn Nữ Phương Thùy (Joonie)

TIẾNG ANH GIAO TIẾP DÀNH CHO THIẾU NIÊN 3/11/2017 8:51:14 PM

Tháng 3/2017, khai giảng Lớp tiếng Anh giao tiếp 100% giáo viên nước ngoài giảng dạy dành cho các bạn thiếu niên.

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký