CÁC LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI VÀ THIẾU NIÊN TẠI NGOẠI NGỮ VAE 9/23/2019 11:03:45 AM

CÁC LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI VÀ THIẾU NIÊN TẠI NGOẠI NGỮ VAE

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY LỚP STATER 2 4/18/2019 7:42:53 PM

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Starter 2 vừa qua.
 Huỳnh Thanh Ngân
 Vũ Đình Lâm
 Vũ Quỳnh Anh

FINAL TEST LỚP MOVER A 4/3/2019 8:55:48 AM

FINAL TEST LỚP MOVER A
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Mover A vừa qua.
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Ái Kiến An
Lư Quang Minh
Các bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả cao

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY 3/12/2019 9:39:49 AM

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Kitty 2 vừa qua.
 Nguyễn Ái Hy An
 Phan Vũ Khả Ân
Các bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả ca

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY 3/2/2019 5:32:51 PM

Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Pre-Starter C vừa qua.
 VÕ TIẾN PHƯỚC
 PHẠM QUỲNH TRÂM
THÁI QUANG MINH
Các bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa qua.

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY 1/22/2019 1:34:18 PM

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khóa lớp Pre-Starter B vừa qua.
Võ Phước Sang
Phan Hoàng Anh My
Các bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa qua.

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY 1/5/2019 4:56:06 PM

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khóa lớp Starter 1A vừa qua.
Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc
Nguyễn Bá Hưng
Huỳnh Thanh Ngân
Các bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa qua.

KHAI GIẢNG LỚP "KITTY" 08/01/2019 12/13/2018 1:19:41 PM

KHAI GIẢNG LỚP "KITTY"
----------

Ngày 08/01/2019 Ngoại Ngữ VAE khai giảng lớp"KITTY"

Dành cho học viên từ 4-5 tuổi
Thời gian học từ 17:30 - 19:00 các tối thứ 3,5

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký