HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY LỚP MOVER 12/8/2019 10:32:42 AM

Lê Hoàng Khánh Ngọc
Nguyễn Hồng Vy
Lê Anh Trí

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY LỚP PRE-STARTER C 11/27/2019 11:54:06 AM

Nguyễn Ái Hy An

Hoàng Bùi Thiên Phú

Nguyễn Hồng Hân

 

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY LỚP STATER 1C 11/15/2019 5:08:53 PM

Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Starter 1C vừa qua

CÁC LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI VÀ THIẾU NIÊN TẠI NGOẠI NGỮ VAE 9/23/2019 11:03:45 AM

CÁC LỚP TIẾNG ANH THIẾU NHI VÀ THIẾU NIÊN TẠI NGOẠI NGỮ VAE

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY LỚP STATER 2 4/18/2019 7:42:53 PM

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Starter 2 vừa qua.
 Huỳnh Thanh Ngân
 Vũ Đình Lâm
 Vũ Quỳnh Anh

FINAL TEST LỚP MOVER A 4/3/2019 8:55:48 AM

FINAL TEST LỚP MOVER A
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Mover A vừa qua.
Nguyễn Công Danh
Nguyễn Ái Kiến An
Lư Quang Minh
Các bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả cao

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY 3/12/2019 9:39:49 AM

HỌC GIỎI SẼ CÓ QUÀ NGAY
----------
Chúc mừng các học viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi kết khoá lớp Kitty 2 vừa qua.
 Nguyễn Ái Hy An
 Phan Vũ Khả Ân
Các bạn đã rất cố gắng trong quá trình học tập và đã đạt kết quả ca

Lịch học

Lớp 1 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 4:5:00pm - 7:00pm Thứ 6:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 2 29/05 - 29/08

Thứ 3:3:00pm - 5:00pm Thứ 5:5:00pm - 7:00pm Thứ 7:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký

Lớp 3 29/05 - 29/08

Thứ 2:3:00pm - 5:00pm Thứ 6:5:00pm - 7:00pm CN:7:00pm - 9:00pm

Đăng ký