CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018

Ngoại Ngữ VAE chúc thầy cô mọi điều tốt đẹp nhất nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Thầy cô chính là những người đáng kính nhất của các em.
Sự kiên nhẫn, đức hi sinh của thầy cô cần được tôn vinh mỗi ngày mỗi giờ, chứ không chỉ có một ngày trong năm.

Orther