CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018 11/19/2018 12:25:23 PM

Sự kiên nhẫn, đức hi sinh của thầy cô cần được tôn vinh mỗi ngày mỗi giờ, chứ không chỉ có một ngày trong năm.

TEACHERS AT VAE 2/29/2012 10:13:12 AM

Trung tâm Ngoại Ngữ VAE Nha Trang tin rằng dạy học không chỉ là cung cấp kiến thức cho học viên mà còn phải khơi dậy sự ham mê, hứng thú trong học tập của học viên nhằm hướng đến sự xuất sắc vượt trội.