[HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT] - Why does it rain

 

BÀI HÁT

" WHY DOES IT RAIN " - Darin Zanyar

 

 

 

 

 

 

Bài học

 

 

-   to believe (that)... : Tin rằng..

Example:   People used to believe (that) the earth was flat.

(Trước đây người ta thường tin rằng trái đất là bằng phẳng.)

 

-   to take sb by surprise: Làm ai ngạc nhiên.

Example:    His frankness took her by surprise.

(Tính thẳng thắn của anh ta khiến cô ấy rất ngạc nhiên.)

 

-   to be in love: có cảm tình với ai.

Example:    She was in love with him.

(Cô ấy đã yêu cậu ấy)

 

-   To tell sb st: Nói với ai cái gì.

Example: He told everyone he saw the news.

(Anh ta nói với mọi người rằng anh ta đã thấy cái tin đó.)