[HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT] - Need you now

 

BÀI HÁT

" NEED YOU NOW " - Lady Antebellum

 

 

 

 

Bài học

 

 

-   I wonder if I ever cross your mind:

          Các bạn bắt gặp cấu trúc của câu gián tiếp khi câu trực tiếp ở dạng câu hỏi yes/no question. Khi chuyển câu hỏi dạng "yes/no question" sang câu gián tiếp thường phải sử dụng whether hoặc if.

Example:   “Are you absent your classes today?”

           =>  He asked:  He asked/wanted to know if I was absent from my classes that day.

 

          Tuy nhiên, bạn cần phân biệt cách sử dụng hai từ if và whether trong những trường hợp sau đây:

          +    Sau động từ discuss thì thường người ta hay dùng whether hơn là if.

              ExampleThey discussed whether to invest in the new idea.

          +    Sau giới từ thì chúng ta chỉ dùng whether.

           Example:   We talked about whether we should go or not.

+    Với “to Infinitive” thì chúng ta chỉ dùng whether.

Example:   She can’t decide whether to buy the house or wait.

Whether được dùng mang tính nghi thức xã giao, if được dùng với trong tình huống suồng sã, thân mật. 

 

-   cross one’s mind: để chỉ một ý tưởng, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu ai đó.

-   It's a quarter after one:

Trong câu hát này các bạn gặp cấu trúc để nói thời gian.

+    Để nói giờ hơn, trong tiếng Anh dùng từ "past".

số phút + past + số giờ

           Example:  7h20.    => Twenty past seven

+     Đối với giờ kém chúng ta dùng từ "to".

số phút + to + số giờ

           Example:   8h40    => Twenty to nine


(Người ta cũng có thể dùng a quarter với giờ hơn / kém 15 phút và half với giờ hơn 30 phút cho ngắn gọn.)

Trong câu hát trên lời hát có từ after để chỉ giờ hơn đó là do người Mỹ thường dùng AFTER thay vì PAST