Cách dùng Phrasal Verbs. Tiếp tục với Động từ "Run & Stand" nào !!!

🌺🌺🌺 Mời các bạn tiếp tục cùng Ngoại Ngữ Vae hệ thống lại cách dùng Phrasal Verbs nào ...
Tiếp tục là Động từ 👉 "Run & Stand" 👈 nào !!!