VAE Halloween 2016

CHƯƠNG TRÌNH 

"VAE'S HALLOWEEN PARTY"

 

Chương trình: VAE's Halloween party

Thời gian: lúc 8h30-11h00  ngày 30/10/2016

Địa điểm: Ngoại ngữ VAE - 40 Mạc Đĩnh Chi

Album ảnh của chương trình Halloween, xem thêm tại Facebook của VAE: https://www.facebook.com/pg/vaecenter/photos/?tab=album&album_id=1608566499190350

 

Orther