VUI TRUNG THU CÙNG NGOẠI NGỮ VAE

VUI TRUNG THU CÙNG NGOẠI NGỮ VAE

----------------------♪♫♪♫♪♫♪-----------------------

- Địa điểm: Công viên Thanh niên

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 27/09/2015, từ 8h00 đến 10h30

 

ĐỘI LÂN VAE

Orther