Cách dùng Phrasal Verbs. Tiếp tục với Động từ "Run & Stand" nào !!! 8/14/2018 1:37:26 PM

Mời các bạn tiếp tục cùng Ngoại Ngữ Vae hệ thống lại cách dùng Phrasal Verbs nào ...
Tiếp tục là Động từ  "Run & Stand" nào !!!

Cách dùng Phrasal Verbs. Tiếp tục với Động từ "Go" nào !!! 7/21/2018 11:08:35 AM

Mời các bạn tiếp tục cùng Ngoại Ngữ VAE hệ thống lại cách dùng Phrasal Verbs.
Tiếp tục là Động từ  "Go"  nào !!!

Cách dùng Phrasal Verbs. Tiếp tục với Động từ "Get" nào !!! 7/9/2018 6:20:24 PM

Phrasal Verbs là một trong những mảng kiến thức quan trọng trong tiếng Anh.

Vậy mời các bạn tiếp tục cùng VAE tổng hợp cách dùng loại động từ này.Tiếp theo là Động từ "Get" nào !!!

Cách dùng Phrasal Verbs 😍😍 Tiếp tục là Động từ "Bring" & Động từ "Fall" 7/5/2018 1:11:42 PM

Mời các bạn tiếp tục cùng VAE hệ thống lại cách dùng Phrasal Verbs
Tiếp tục là Động từ "Bring" & Động từ "Fall" nào !!!✌️ 7/5/2018 1:07:39 PM

Mời các bạn cùng VAE hệ thống lại cách dùng Phrasal Verbs.
Hãy bắt đầu với Động từ "Come" nào !!!

THÔNG BÁO: LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH NĂM 2016 1/29/2016 7:42:44 PM

Thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2016  

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH THEO KHUNG NĂNG LỰC 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM 11/27/2015 8:13:36 PM

  Chương trình tiếng Anh theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam mô tả năng lực của người học dựa trên 06 mức trình độ cụ thể: A1,&nb

Chương trình văn nghệ "Giáng sinh ấm áp cùng VAE" 12/8/2014 7:25:16 PM

Chương trình biểu diễn văn nghệ "Giáng sinh ấm áp"  sẽ diễn ra tại Trung Tâm Thông Tin Xúc Tiến Du Lịch (61 Yersin, Phường Phương Sài, Nha trang, Khánh Hòa)  lúc 17:00 ngày 20/12/2014. 

[HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT] - Love to be loved by you 11/23/2012 4:22:50 PM

Học tiếng Anh qua bài hát: " Love to be loved by you " - Marc Terenzi

 

[HỌC TIẾNG ANH QUA BÀI HÁT] - Call me maybe 8/15/2012 4:42:00 PM

Học tiếng Anh qua bài hát: " Call me maybe " - Carly Rae Jepsen