5 Bước để nói một ngoại ngữ 10/4/2012 8:45:41 PM

5 bước để nói một ngoại ngữ 

Tham khảo phần thi Speaking của IELTS 6/15/2012 2:51:20 PM

Luyện thi IELTS với những bài học nền tảng, hy vọng các bạn học được nhiều kiến thức thông qua đoạn video sau:

Clip bài thuyết trình của Steve Jobs tại đại học Standford 6/2/2012 10:51:51 AM

Luyện kỹ năng nghe hiểu tiếng anh thông qua bài thuyết trình của Steve Jobs có phụ đề kềm theo.