CÁCH SỬ DỤNG CÁC CỤM TỪ THƯỜNG DÙNG DỄ NHẦM LẪN TRONG CÁC BÀI VIẾT HỌC THUẬT

Kỹ năng viết được các thí sinh cho là khó nhất trong kỳ thi IELTS.

Hãy cùng ngoại ngữ VAE ôn lại cách sử dụng các cụm từ thường dùng dễ nhầm lẫn trong các bài viết học thuật.