WHY VAE 1/22/2012 11:59:54 PM

Tọa lạc ngay trung tâm thành phố Nha trang (số 7C Chi Lăng), Trung tâm Ngoại ngữ VAE (Vietnam Advanced Education) Nha trang tự hào luôn có được sự tin cậy của các bậc phụ huynh và học viên đã chọn VAE là nơi “Gặt kiến thức – Hái thành công”, giúp trang bị kiến thức ngoại ngữ, đặt nền tảng vững chắc cho sự thành công trong tương lai.