LỊCH HỌC CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG ANH & TIẾNG NGA

 

LỊCH HỌC CHUNG CHO CÁC LỚP

TIẾNG ANH VÀ TIẾNG NGA

 

 

 

 

 

TIME

 

CLASS

MORNING 8.00 - 9.30 am

 -  Summer classes

 -  Kid classes

 -  Communication classes

 -  IELTS classes

 

AFTERNOON 2.30 - 4.00 pm

 -  Communication classes

 -  IELTS classes

 

EVENING
 
5.45 - 7.15 pm

 -  Business classes

 -  Communication classes

 -  TOEIC classes

 -  IELTS classes

 

7.30 - 9.00 pm

 -  TOEIC classes

 -  Communication classes

 

 

 

 

 

Thông tin chi tiết các lớp xin vui lòng liên hệ:

Ngoại ngữ VAE - 20 Pasteur, Nha Trang.

ĐT: (058).3821012 (Văn phòng)

Facebook: www.facebook.com/vaecenter

Email: vaentvn@gmail.com

Orther