LỊCH KHAI GIẢNG

NGOẠI NGỮ VAE KHAI GIẢNG LỚP "PRE IELTS "
----------
Ngày 15/08/2018 Ngoại Ngữ Vae khai giảng lớp "Pre IELTS"
Thời gian học từ 18:00 - 19:30 các ngày thứ 2,4,6
Nhanh Nhanh Đăng Ký để được những ưu đãi tốt nhất nào
----------------------------------------------------------
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ:
7C Chi Lăng, Nha Trang
vaentvn@gmail.com
(0258) 3872.829 - 0903.552.152 (Ms Thảo)
Website: www.vaent.vn

Orther