LỊCH KHAI GIẢNG 10/9/2018 4:16:00 PM

NGOẠI NGỮ VAE KHAI GIẢNG LỚP "PRE IELTS "
----------
Ngày 15/08/2018 Ngoại Ngữ Vae khai giảng lớp "Pre IELTS"
Thời gian học từ 18:00 - 19:30 các ngày thứ 2,4,6
Nhanh Nhanh Đăng Ký để được những ưu đãi tốt nhất nào

LỊCH KHAI GIẢNG 9/22/2018 1:49:09 PM

LỊCH KHAI GIẢNG

Ngoại Ngữ VAE khai giảng Lớp "Pre Starter" vào ngày 29/09/2018

Dành cho học viên từ 6 - 7 tuổi.

LỊCH KHAI GIẢNG 9/17/2018 5:51:40 PM

Ngày 25/09/2018 Ngoại Ngữ Vae Khai giảng lớp "IELTS CHUYÊN SÂU"

Ngày 03/10/2018 Ngoại Ngữ Vae Khai giảng lớp "IELTS LEVEL 1"

LỊCH KHAI GIẢNG 9/5/2018 10:03:43 PM

LỊCH KHAI GIẢNG
Ngoại Ngữ VAE khai giảng Lớp "Pre Starter" vào ngày 14/09/2018
Dành cho học viên Lớp 1.

LỊCH KHAI GIẢNG 8/30/2018 4:10:00 PM

LỊCH KHAI GIẢNG
Ngày 01/09/2018 Ngoại Ngữ Vae Khai giảng lớp KET1

LỊCH HỌC CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG ANH & TIẾNG NGA 7/30/2012 11:00:03 AM

Lịch học chung cho các lớp tiếng Anh và tiếng Nga

THI THỬ TOEIC 7/9/2012 11:43:49 AM

Nhằm giúp các bạn có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ thuật làm bài thi để đạt điểm số tối đa trong kỳ thi chính thức TOEIC, Ngoại Ngữ VAE tổ chức chương trình thi thử TOEIC định kỳ vào chủ nhật tuần đầu tiên của mỗi tháng.<