LỊCH HỌC CHUNG ĐỐI VỚI CÁC LỚP TIẾNG ANH & TIẾNG NGA 7/30/2012 11:00:03 AM

Lịch học chung cho các lớp tiếng Anh và tiếng Nga

THI THỬ TOEIC 7/9/2012 11:43:49 AM

Nhằm giúp các bạn có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao kỹ thuật làm bài thi để đạt điểm số tối đa trong kỳ thi chính thức TOEIC, Ngoại Ngữ VAE tổ chức chương trình thi thử TOEIC định kỳ vào chủ nhật tuần đầu tiên của mỗi tháng.<